2018. március 18., vasárnap

2018-03-18

A szépség

Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: művem a királynak szól. Nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajakidon, azért áldott meg az Isten örökké. Halld csak leány, nézd csak; hajtsd ide füledet! Feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja; hiszen urad ő, hódolj hát néki! (Zsolt 45,2-3; 11-12)
A szépség igen sok kísértéssel jár. Igen sok embert megejt a szépség és nem egyszer jelent számára kárhozatot.
Igénk azt mondja: „Szépségedet a király kívánja". Megfigyelhetjük, hogy ez az Ige a lányokhoz szól. Nem ok nélkül. Éppen a lányok azok, akiket legkönnyebben megejt a szépség kísértése. Egyfelől maguk szeretnek szépek lenni, és mindent megtesznek ezért, másfelől pedig szeretik a szépet.
De ez az Ige nem csak lányoknak, nőknek szól. Az Úrral szemben a férfiak is csak nők. Az egész gyülekezet a menyasszonyi gyülekezet. Egyetlen férfi van: Jézus, a Vőlegény. Aki az Övé, mind beletartozik a menyasszonyi képbe.
Az nagyon jó, ha törekszünk a szépségre, és nem vagyunk elhanyagoltak, csak vigyázni kell arra, hogy a szépség senkit ne tegyen elbizakodottá és büszkévé, hanem a szépségünket is tegyük oda Isten oltárára és jusson eszünkbe hogy szépségünket a Király, a mi mennyei Királyunk kívánja.
Boldog az, aki életének minden szépségét odaadja Jézusnak.
(Prókai Árpád)

A nap gondolata:

Istentől soha el nem fordulni, Istennek hódolni, őt dicsőíteni, mert minden Istené – ez a lényeg.

2018. március 17., szombat

2018-03-17

Ajkunk kedvessége

Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: művem a királynak szól. Nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajakidon, azért áldott meg az Isten örökké. Halld csak leány, nézd csak; hajtsd ide füledet! Feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja; hiszen urad ő, hódolj hát néki! (Zsolt 45,2-3; 11-12)
Milyen jól esik olyan valakivel beszélni, aki kedves, akinek a szavában kedvesség van. Az olyan emberekkel nagyon nehéz együtt lenni, akik nem tudnak kedvesen beszélni. A kedves beszéd bizalmat ébreszt bennünk, megvigasztal bennünket. Ha egy beteg kórházba megy műtétre, nagyon sokat jelent számára, ha az orvos és az ápolók kedvesen beszélnek hozzá. Mennyi biztatás és bátorítás van az ilyen kedves beszédben.
Ha Krisztus bennünk lakik, keresztyének leszünk otthon és másutt egyaránt. A keresztyén kedvesen szól rokonaihoz és mindenki máshoz is. Kedves, udvarias, szeretetteljes, együtt érző lesz, és így ráneveli magát arra, hogy majd a mennyei otthonban lakozhasson. A királyi család tagja, így azoknak az országát képviseli, akik a menny felé haladnak. Szelíden beszél gyermekeihez, mert tudja, hogy ők is Isten örökösei, a mennyei királyi udvar tagjai. Isten gyermekei között nem a nyerseség, ridegség lelkülete uralkodik. A keresztyén embernek arra kell igyekeznie, hogy kedvesen beszéljen.
(Prókai Árpád)

A nap gondolata:

A Biblia azt mondja, hogy beszédünk legyen kedves. Ez azt jelenti, hogy minden beszélgetésünkben az legyen a cél, hogy mindig a legjobbat hozzuk ki a másikból, ne dorongoljuk le, ne fojtsuk belé a szót. A jó kommunikáció jó barátokat teremt, ezért világosan kell fogalmaznod személyes határaid, hited, értékrended és vágyaid tekintetében.

2018. március 16., péntek

2018-03-16

A felbuzduló szív

Fölbuzog szívem szép beszédre. Mondom: művem a királynak szól. Nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajakidon, azért áldott meg az Isten örökké. Halld csak leány, nézd csak; hajtsd ide füledet! Feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja; hiszen urad ő, hódolj hát néki! (Zsolt 45,2-3; 11-12)
Milyen nagyszerű, amikor Isten Igéjének hallgatása felbuzdítja a szívünket. De nem a beszéd külső szépségét kell figyelnünk, mert az nem elég ahhoz, hogy a szív felbuzduljon.
Egy bibliai előadást hallgattam valahol, előttem ült két nő és egy férfi. Egész előadás alatt beszélgettek egymással. Az egyik közülük a szebb mondatok után így szólt: Milyen nagyszerű körmondat volt ez. Csodálkozott a körmondat szépségén és művészi felépítésén. Aztán beszélgetett tovább. A szívét ez a beszéd egyáltalán nem érintette meg.
Bizony, csak akkor ér valamit számunkra a „szép beszéd", ha felbuzdul rajta szívünk.

Szívem felbuzdul, lelkem túlcsordul, dicsérlek
Annyi jót tettél, nézem, számát sem tudom
Lelkem, áldd, imádd Megváltód
Mert Ő jó, szeret mindenkor
(Prókai Árpád)

A nap gondolata:

A világ rajtad, rajtam ma egyet keres, hogy az Ige benned, bennem testté lehessen. Gyakorlati életté, igazi szeretetté, odaadássá, áldássá.

2018. március 15., csütörtök

2018-03-25

„Mert ahová te mégy, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem! Úgy bánjék velem az ÚR most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled!" (Ruth 1:16-17)
Egy megromlott, majd helyreállt házasságban élő asszony írásával találkoztam. Szeretném veletek megosztani:
A házasélet 3 hazugsága
„(A szeretet) mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy."(1Kor 13,7-8a)
Ismerem a nem működő kapcsolatok szívhasogató reménytelenségét. Az egymás mellett létezést. A hangtalan feszültséget. A könnyeket.
Házasságom első 5 éve nagyon nehéz volt. Összekerült két bűnös ember, ki-ki a maga hátizsákjával, irreális elvárásaival, igen erős akaratával.
Kiabáltunk egymással. De volt szómegvonás is. Ajtócsapkodás. Keserűség. Töprengés a feladásról. Az a nyomasztó érzés, hogy soha, de soha nem lesz változás jó irányba. Na, ekkor kezdtem meghallani a hazugságokat:
®   Tévedés volt hozzámennem.
®   Éreztetnie kéne velem, hogy szeret.
®   Van valaki, aki jobban megfelel.
Elhittem a hazugságokat. Lassan körülszőtték a szívemet, és teljesen összezavartak. Csak azt láttam már, ami rossz a férjemben. Nem láttam benne a jót. És nem láttam magamban a rosszat.
 És nem röstelltem megosztani mindezt a barátnőimmel.
 Többen egyetértően bólogattak, s ezzel igazolva éreztem magam. De egy valaki nem bólogatott. Ő ezt mondta: „Értem, hogy gondolkodsz. De mit szól a Biblia?"
 Huhhh. A Biblia? Nem gondoltam, hogy jámbor javaslata segíthetne. Ám a következő napokban újra meg újra hallottam magamban az indítványát, hogy üssem fel a Bibliát.
Vonakodva és szkeptikusan megtettem egyik délután. A barátnőm több helyet is javasolt, köztük az 1Kor 13-at. Ahogy elolvastam a listát arról, milyen kéne, hogy legyen a szeretet, nagyon elcsüggedtem. Az én szeretetem nem volt jóságos, nem volt türelmes, nem volt állhatatos. A szeretet, amit a férjem iránt éreztem, súlyosan sérült volt.
Becsuktam a Bibliát. Mást nem tett, csak még rosszabbul éreztem magam. Ennyit erről.
 Aztán pár nappal később hallottam egy interjút egy keresztény rádióadón. Egy pár beszélt ugyanezekről az igeversekről. Gyorsan tovább akartam kapcsolni egy szájbiggyesztéssel – ugyan mit tudják ők, milyen nehéz tud lenni -, amikor egyikük mondott valamit, ami megállított: „A szeretet nem érzés, hanem elhatározás."
 Hoppá. 
Amint odajutottam, felnyitottam újra az 1 Korintus 13-at. Most nem úgy olvastam a listát, hogy mi az, amit éreznem kellene, hanem úgy, hogy mit kell elhatároznom, milyenné kell tennem a szeretetemet. A szeretetem legyen jóságos. A szeretetem legyen türelmes. A szeretetem legyen állhatatos. Nem azért, mert úgy érzem, hanem azért, mert úgy akarom.
 Közben Isten a férjem lelkén is munkálkodott. Együtt határoztuk el, hogy igazodunk az 1 Korintus13-hoz, szeretetdöntéseket hozunk ebbe az irányba. Lassacskán a közénk épült kőfal kezdett lebomlani.
Nem volt könnyű. Nem történt meg egyik napról a másikra. De lassan az egymáshoz való hozzáállásunk, az egymás felé irányuló cselekedeteink átalakultak. Már nem hittem a házasélet hazugságainak, 3 igazsággal cseréltem fel őket:
®   A jó házasság nem arról szól, hogy jó társad van, hanem inkább arról, hogy jó társ vagy.
®   A szeretet elhatározás.
®   A szomszéd füve nem zöldebb. A fű ott zöldebb, ahol öntözik és gondozzák.
 Bizonyára te is hallottad már a házasélet hazugságait. Fáj a szívem érted, ha nehéz házasságban élsz. Hidd el, tudom, hogy a rosszul működő kapcsolatok sokkal bonyolultabbak annál, semhogy egy ilyen elmélkedés megoldhatná őket. De talán volt valami, ami egyetlen kis csomót fel tud oldani, vagy egy villanásnyi reményt sugároz a mai napodba.
         Vizsgáljuk rendszeresen felül a házasságunkban a saját hozzáállásunkat, elkötelezettségünket. Változtatni úgyis csak azon tudunk. Kérjük Isten áldását, vezetését, kegyelmét, jelenlétét házasságunkra. Munkálkodjunk a házastársunk s ezáltal a házasságunk boldogságán Isten ugyanis boldog, az Ő áldásával teljes házasságot szeretne adni nekünk. Az a kérdés, hogy elkötelezettek vagyunk-e erre? Mondjunk határozottan igent erre az elkötelezett házaséletre és építsünk az Úrra és az ő Igéjére! (Katona Béla)

A nap gondolata:

Milyen jó, hogy Krisztus kegyelmében ma is lehet új életet kezdeni. Legyen példa előtted Krisztus önfeláldozó szeretete. Az alázat, engedelmesség és önzetlen szeretet még több tiszteletet és megbecsülést fog eredményezni. Kérd Istent, hogy hozzon gyökeres változást a családi életedben. Imádkozz gyermekeidért és jövőbeli házasságukért, hogy ők is áldottak legyenek.